Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2023

Bůh mluví tady a teď

Jak Duch svatý mluví k člověku? Různými způsoby, formami a pestrými barvami. Protože je to Bůh. Je tvůrčí, není nudný a monotónní. Vždy mě fascinoval příběh Simeona. Duch svatý byl s ním. Duch svatý mu řekl, že nezemře, dokud nespatří Mesiáše. Duch svatý jej vedl do chrámu. Jistě Duch svatý mu dal do úst slova, která pak pronesl jako prorockou řeč o Ježíši, ale i osobní důrazy, které směřoval Ježíšovým rodičům. Navíc se jeho příběh odehrává před letnicemi, tedy v době, kdy bylo docela výjimečné, aby lidé byli takto vedeni Duchem svatým. My žijeme v době jiné, letnice už byly. Duch svatý byl dán všem Ježíšovým učedníkům. Tedy i nám. Podle naší věrouky jej přijímáme při křtu, protože nelze přijmout Krista a nepřijmout Ducha svatého, vlastně přijmout jen část Boha. Spolu s Bohem Synem jsme tedy přijali také Boha Otce a Boha Ducha svatého. Otázka nicméně zůstává: Jak být veden Duchem svatým? Co to vlastně znamená? Být veden Duchem znamená nasloucha